Home ข้อคิด ข้อพิสูจน์ว่า ใครคือรักแท้ในชีวิตคุณ

ข้อพิสูจน์ว่า ใครคือรักแท้ในชีวิตคุณ

1 second read
0

รักแท้หรือแค่รักเทียม ท้าให้คุณมาพิสูจน์

เพราะจุดหมายปลายทางของรักแท้ที่เราทุ่มเทแสวงหามานั้น ควรจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขอย่างเต็มเปี่ยม

การได้พบ “รักแท้” เริ่มต้นขึ้นมาจาก “ความหวัง” ถ้าเราไม่หวังหรือปฏิเสธ

รักแท้คงจะไม่สามารถเข้ามาในชีวิตให้เกิดความพึงพอใจได้ แต่ก็พึงระวังความผิดหวังด้วยในขณะเดียวกัน

ความเข้าใจ “บทพิสูจน์รักแท้” ต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องป้องกันการหลงเชื่อคนง่ายๆ

ที่มารักเล่นๆ รักพอสนุก หาความสุขไปวันๆ ซึ่งเป็น “รักเทียม” ที่เข้ามาก่อทุกข์ฝังใจมิรู้ลืม

เพราะจุดหมายปลายทางของรักแท้ที่เราทุ่มเทแสวงหามานั้น ควรจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขอย่างเต็มเปี่ยม

7 บทพิสูจน์รักแท้

“รักแท้” เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยจากความรู้สึกที่ดีๆ ตั้งแต่ได้พบหน้า อากัปกิริยา รอยยิ้ม

การพูดคุยที่ถูกคอ เกิดความรู้สึกประทับใจ ยิ่งคบก็ยิ่งเห็นความตั้งใจที่จะทำในสิ่งดีๆ เพื่อกันและกัน

รักแท้ต้องอาศัยเวลาเพื่อผ่านบทพิสูจน์มากมายที่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรักแท้ของทั้งสองฝ่าย คือ

1 การเรียนรู้นิสัยใจคอ

คนเราย่อมมีความแตกต่างกันหลายประการและมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอในแต่ละขั้นตอนของชีวิต

การคบหาสมาคมกันตั้งแต่เริ่มต้นควรจะเป็นไปเพื่อการเรียนรู้นิสัยใจคอที่แท้จริง

ไม่เพียงคิดว่าหล่อหรือสวย มีเสน่ห์ ร่ำรวยหรือยากจน

การทุ่มเทความรักให้โดยที่ยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันมากพอ

หรือเอานิสัยที่ปรากฏตอนเริ่มคบกันใหม่ๆ ที่ต่างฝ่ายต่างหันเอาด้านที่ดีๆ

มาเป็นเกณฑ์ตัดสินความพอใจ ถึงจะเป็นคนมีการศึกษาสูง

ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็มีโอกาสพลาดท่าได้ในเรื่องความรัก

นิสัย คือ สิ่งที่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ และมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้อีก

มิใช่สิ่งที่แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น คนเราต้องดูกันนานๆ ไม่กี่วัน ไม่กี่เดือน ไม่กี่ปี

ไม่ทำให้รู้แน่ชัด ถ้าคุณได้ทราบประวัติมาว่าอีกฝ่ายเคยเป็นคนเช่นไรมาแล้ว

โอกาสที่นิสัยชนิดนั้นจะเกิดขึ้นอีกมีความเป็นไปได้สูงมาก ถ้าคุณรับได้กับข้อเสียบางอย่างก็ดูใจกันต่อไป

อีกอย่างหนึ่ง คือ บางคนแสดงออกไม่เก่ง บางคนแสดงออกน้อยไป

บางคนแสดงออกมากเกินไปในด้านต่างๆ เช่น ในการแสดงความรัก

การดูแลเอาใจใส่ การแสดงพฤติกรรมต่างๆ มารยาทและกันให้เกียรติ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยเวลาเพื่อจะมองให้ชัดเจน

2 การ อ่ า น ใจ

เรามุ่งหวังที่จะทราบว่าสิ่งใดเป็นส่ิงที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความพอใจ

สร้างความไม่พอใจผ รับได้ รับไม่ได้, สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ชัง เป็นต้น

เพื่อความละเอียดอ่อนในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

แน่นอนเราไม่สามารถล่วงรู้ความคิดที่ออกมาจากใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยตรง

แต่ในอีกทางหนึ่งความจริงในใจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ ไม่มีใครสามารถที่จะปกปิด

ด้วยการเสแสร้งใส่หน้ากากเข้าหากันได้ตลอดเวลา

คำพูด สีหน้า แววตาเป็นสื่อที่แสดงความคิดที่อยู่ภายในใจ

การ อ่ า น ใจที่ดี คือ การหมั่นสังเกตในทุกๆ ด้าน ฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ รอบตัว

คุณคิดว่าหากไม่มีเหตุการณ์อะไรมาบังคับ ถ้าเลือกได้เขาจะทำอะไร ใจของเขารักในสิ่งใด

ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกฝนความสามารถ งานอดิเรก อ า ห า ร ที่ชอบ การแต่งกาย เป็นต้น

ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการปรับตัวเข้าหากันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไป

เมื่อคุณสามารถ อ่ า น ใจของอีกฝ่ายได้ตรงมากเท่าไหร่

ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อกันได้อย่างเหมาะสมและสร้างความประทับใจต่อกันมากขึ้นเท่านั้น

3 การดูแลเอาใจใส่

เมื่อทั้งสองฝ่ายเติมความรักให้แก่กันด้วยการเอาใจใส่ดูแลด้วยวิธีการต่างๆ

เช่น การให้ การช่วยเหลือที่ไม่หวังการตอบแทน ย่อมจะได้ผลตอบแทน

ที่มีคุณค่าอย่างเหมาะสมในตัว ทำให้ไม่เกิดความร้อนใจหรือคาดหวังต่อกันมากจนเกินไป

การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจนกระทั่งมองตาหรือเห็นอากัปกิริยาก็รู้ใจว่าอีกฝ่ายกำลังต้องการสิ่งใด

และทำให้ในสิ่งที่พึงพอใจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนี้ เราสามารถเติมสีสัน

ด้วยการมี Surprise ในโอกาสต่างๆ เช่น ในวันเกิด วันครบรอบอะไรต่างๆ

หรือโอกาสอื่นๆ ที่ไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าตามความเหมาะสม

4 การเสียสละ

การเสียสละนั้นมีความหมายมากกว่าการให้โดยทั่วไป คือ ต้องยอมสูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญมาก

ชอบมากๆ หรือหวงแหนมากๆ ทำให้เกิดความซาบซึ้งในน้ำใจ ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับคนอื่นๆ ทั่วไป

5 การยกย่องให้เกียรติ

หมั่นระลึกและกล่าวถึงความดีที่อีกฝ่ายได้ทำให้ เมื่ออยู่ในสังคมก็กล่าวถึงความดีซึ่งกันและกัน

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับความดีที่มีให้แก่กัน ไม่เอาเรื่องอีกฝ่ายไปพูดให้เสียหายในที่ต่อหน้าและลับหลัง

6 การแสดงความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่นอกใจ

7 การปกป้อง

เมื่อมีใครมากล่าวร้ายคนที่เรารัก ช่วยทำความเข้าใจกับผู้อื่น

แม้เธอหรือเขามีความผิดจริง ยิ่งมีความเห็นใจ ไม่ซ้ำเติม ให้บอบช้ำมากยิ่งขึ้น

ที่มา : lifeandlist

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …