Home ข้อคิด คนที่ฉลาดมักมีคุณสมบัติพวกนี้

คนที่ฉลาดมักมีคุณสมบัติพวกนี้

1 second read
0

ในสังคมเราทุกวันนี้ นับวันยิ่งดูย ากมาก ที่จะหาและรู้ว่าใครรู้จริง อวดรู้

เสแสร้งไม่รู้ ทำเป็นรู้ เก่งจริง อวดเก่งสร้างภาพ ฉลาด หรือ โ ง่ ปรัชญาคลาสสิคได้กล่าวไว้ คือ คน โ ง่ มักอวดฉลาด

คนฉลาดมักแกล้ง โ ง่ โดยมากคนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง

แต่คนเก่งและฉลาดจริง ดูได้จากคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน

แต่พิสูจน์ได้เสมอเมื่อเจอเวลาต้องใช้มัน มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดใน

ความสามารถเกินงาม จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองเสมอ เมื่อเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้น มักแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

พูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะคนเก่งคนฉลาดจริงๆ เขารู้ว่า เขาฉลาดขึ้น

ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และพูดต่อเมื่อมีประโยชน์และสร้างสรรค์

ใช้ Social Media ใช้รับข้อมูลในสิ่งที่เขาสนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวส า ร คนเก่งคนฉลาดจริงๆ จะเลือกเ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ

เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หรือบริหารชีวิต ทั้งพย าย ามแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เ ส พ ข้อมูลดีๆ

ที่เขาคัดสรรมาแล้ว มีความรู้มากกว่าอาชีพที่ทำ คนเก่งคนฉลาดจะพัฒนา

ตนเองเสมอ และใช้เวลาคุ้มค่า เพื่อก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรง

ไม่ปล่อยให้เสียโอกาส โดย เวลาเดินไปข้างหน้าจะไม่ย้อนถอยหลัง

จัดสรรเวลา ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ คนเก่งคนฉลาดจริงๆ สร้างสมดุล

ชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เต็มที่กับเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด

จะเลือกบริหารเวลาอย่ างสมดุล จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เมื่อหมด

เวลางานสามารถสร้างความสุข ผ่ อ น คลายกับตนเองอยู่เสมอ

กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะเจอสิ่งเ ล ว ร้ า ย เข้ามาก็ตาม จะลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้ง ย ามล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด หรือผิดหวัง เพียงแต่เขาไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลา

แต่หาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง รู้ว่าตนมีความสามารถมากมาย แต่ไม่เสียเวลาภูมิใจ

จะมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เปิดรับฟังผู้คนเสมอ ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง

ของตน ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จ เขาจะดีใจไม่นาน เขาจะหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไป

คนเก่งคนฉลาดจริงๆ ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจ

ผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขา ไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต

แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิธีคิด และการกระทำที่

เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

คนเก่งคนฉลาดจริงๆ อาจมีหรือไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ไม่ได้จบจากสถาบัน

มีชื่อเสียง หรือจบการศึกษาระดับสูง แต่มีผลงานการันตีความสามารถอยู่เสมอ

ในยุคนี้คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้แสดงความรู้ความสามารถได้ไม่ย าก

จากโซเชียลเน็ตมีเดีย วุฒิการศึกษาใบปริญญาอาจเป็นเพียงใบเบิกทาง

แต่พรสวรรค์ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ดีต่างหาก ใช่จะหาได้ในทุกคน

คนเก่งคนฉลาดจริงๆ ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกว่าตนเอง โ ง่ เมื่อเขาผิดพลาด

กับให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งคนฉลาดจริงๆ

มักให้โอกาสคนเสมอเมื่อเขาทำความผิดพลาด

และพร้อมแนะนำ ชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิดของตนให้ยอมรับ

และพัฒนาตนเองแล้วคุณ สังเกตคนที่คุณรู้จัก พบเจอคนประเภทนี้กันบ้ า งไหม คนเก่งคนฉลาดจริงๆ

คือการรู้จักวางตัว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนฉลาดเขาทำบ่อย คนฉลาด ต้องแกล้ง โ ง่

ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้องเสแสร้งแกล้ง โ ง่ บ้ า ๆ บอๆ รู้จักวางตัวคือหนึ่งวิธี ใช้

ชีวิตอย่ างชาญฉลาด บางครั้งอาจแกล้ง โ ง่ บ้ า งเพื่อใช้ชีวิตง่ายขึ้น รอดจากภยันตราย

รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายแบบไม่ย ากเย็น

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …