Home ข้อคิด คนแบบนี้ ไม่อยากให้เราได้ดี

คนแบบนี้ ไม่อยากให้เราได้ดี

0 second read
0

ชีวิตเรานั้น ลวนเจอผู้คน มากมาย ทั้งในสังคม เพื่อน ที่ทำงาน เจ้านาย ลูกน้องทุกคนล้วน

มีนิสัยแตกต่างกันต ามสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา ซึ่งใคร ๆ

ก็อย ากเจอคนจริงใจด้วยกันทั้งนั้นแต่เราจะแยกแยะได้อย่ างไรว่าคนไหนจริงใจกับเรา

คนไหนไม่จริงใจ วันนี้เราจึงมีวิธีสังเกตง่ายๆ ว่าคนที่ไม่จริงใจมีลักษณะอย่ างไร

1. คนที่ดูถูกเหยียดหย ามคุณ

ถ้าคุณจน เขาจะดูถูกเหยียดหย ามคุณมั้ย เขาจะรังเกียจคุณมั้ยแล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไร

กับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธาตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้งสุด ๆของจิตใจคน เพราะความจน

ความลำบาก มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออ กไป

2. คนที่หน้าไหว้หลังหลอ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้นก็ด่าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนู้นไม่มีความจริงใจ

กับใครอย่ างแท้จริง จงรีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้ เพราะมีแต่เสียกับเสีย

3. คนที่ทิ้งคุณไปเมื่อมีปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีช่วงวิกฤตของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณแล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป

หากเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณ และช่วยกันแก้ไขปัญหา

อย่ างเต็มพลังแต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป ก็อย่ าเสียใจไปเลย อย่ างน้อยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

ก็ช่วยคัดคนไม่ดีออ กไปจากชีวิตเราได้

4. คนที่เลือ กปฏิบัติ

หากเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ างคนละแบบ ระหว่างคนจนกับคนร ว ยมีฐานะซึ่งเลือ ก

ปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั่นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา

เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนร ว ยเพื่อหวังประโยชน์วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่า

หากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

5. คนที่ดีแต่พูด

พูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้หรือพูดแล้วแต่

ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสัจจะ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี

แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้

6. คนที่คบเพื่อผลประโยชน์

หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคนที่เพิ่งรู้จัก หรือเพิ่งเจอ กันครั้งแรกคุณจงทำตัว

ให้ธรรมดามากที่สุด อย่ าหยิบยื่นสิ่งใดให้เขาหาก เ ข า ยั ง ค งคบคุณต่อไปนั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ

แต่หากเขาเป็นฝ่ายตีตัวออ กห่างไปเอง นั่นหมายความว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อต้อง

การผลประโยชน์บางอย่ างจากคุณนั่นเองถ้าเรากำลังเจอคนที่เข้า ข่ า ย นี้ โปรดจำไว้

ลยว่าโอกาสที่จะได้รับความจริงใจตอบจะน้อยมากหรือไม่มีเลย

ชีวิตจะเต็มไปด้วยการหลอ กลวงกันและกัน และพบ แต่ปัญหาสารพัดมาให้แก้ตลอ ดเวลา

หากเราตั้งใจที่จะจริงใจกับใคร บริสุทธิ์ใจต่อทุกคนแล้วความสัมพันธ์ทุกสัมพันธ์ที่มี

จะดีขึ้นส่วนใครที่ไม่จริงใจก็จะหลุดออ กไปจากวงโครจรของเราเอง ความจริงใจต้องซื้อมาด้วยความจริงใจ

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …