Home ข้อคิด คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอเเค่เข้าใจกันเเค่นั้นพอ

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอเเค่เข้าใจกันเเค่นั้นพอ

0 second read
0

ไม่หวังว่า ”คู่ชีวิตต้องดีที่สุด” ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ“แม้นมีวาสนา” ขอแค่บ้านแสนสงบสุข

ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรด ด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกันไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่า

สวยหล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เ

ท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวัน ดี ร้ า ยด้วยรอยยิ้ม ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี

ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาล หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้

สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังบั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภัยไข้เจ็บทรมานตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง “วาสนา” ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเ ยี ย ดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆ

ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ว ดี อย่ าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ‘ไม่สั่งสอน’

สุดท้ายหากยังเหลือ ‘วาสนา’ ไม่หวังงานศ พแห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ

พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลาตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล

ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่ “วาสนา” มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุป

แห่งมี หรือ ไม่มี “วาสนา” นั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่ างแท้จริง

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

วันไหนที่คิดถึงกันมากพอ เราจะกลับมาพบกัน

ทุกการพบกัน ย่อมมีการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งต่อให … …