Home ข้อคิด ทำ 9 ข้อนี้ตอนเช้า คุณจะเริ่มรู้สึกดีกับชีวิต

ทำ 9 ข้อนี้ตอนเช้า คุณจะเริ่มรู้สึกดีกับชีวิต

0 second read
0

1. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ และยอมเสี ยเปรียบคนอื่นบ้าง

การที่คน ๆ หนึ่งยอมเสี ยเป รียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยอะไรเลยไม่นานคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ า กลายเป็นคนที่ถูกทุ กอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

2. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอก มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

3. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป

4. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่างนั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

5. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ

ว่าอะไร ๆ ก็ผ่ านไป เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไป เมื่อมีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่ านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ ๆเกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ ก็คงผ่ านไปเช่นกัน

6. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า

คนเรา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินท าแน่นอน และเมื่อถูกนินท า ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินท า เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

7. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พร ะพุทธเจ้า ทรงแนะว่าให้ทำทีละอย่าง โฟกัสทีละงานแล้วทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

8. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นท าสของเงิ น

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นท าสของเงิ นได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงิ นมาก และเมื่อไม่ต้องหาเ งินมาก ชีวิต ก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเ งิน

9. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดี ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิ ด แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย เพราะการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองต กต่ำลง

ที่มา : tamnanna

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …