Home ข้อคิด บางทีรู้จักแพ้ ก็ดีนะ ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

บางทีรู้จักแพ้ ก็ดีนะ ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

0 second read
0

เพื่อให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แ พ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น

หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะ มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน

และช่วยเหลือกันและกันอีกลองเปิดใจ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือ ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดื อดร้ อน

อะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจและคิดตามแล้วเรา

ก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเสี ยทั้งหมด

ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิ ศ”ออกไปก่อนเปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่างไร ก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด

อย่าคิดแต่จะเอาชนะ สิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิ ด พร้อมกับยัดเยี ยดความคิดของเราให้เขาแล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แ พ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแ พ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสี ยทุกครั้ง

แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขั ดแ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสร้างสถานการณ์ ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ

คนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ ายแ พ้ของผู้แ พ้

ย่อมมีแต่ความเกลี ยดชั งและรอวันเอาคืน แ พ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ยหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะ

เพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเพราะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็น

ความ เ ก ลี ย ด ชั งไปอีกนานแ พ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุกเรื่องแ พ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกัน

เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ

ความผูกพันก็หมดไปทะเล าะกับคนรักต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อนต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญห าย ไปทะเลาะกันเพราะเหตุผลที่เสี ยหายคือความสัมพันธ์ ที่ เ จ็ บ ป ว ด

คือตนเองสีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสี ย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสี ยบ้าง

ในบ้างครั้งเพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟังเสียบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่องเปลืองเวลารูดซิบป ากเสี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …