Home ข้อคิด ผลกรรมของคนเจ้าชู้ จะต้องเจอแบบนี้

ผลกรรมของคนเจ้าชู้ จะต้องเจอแบบนี้

1 second read
0

น่าอิจฉาที่สุดในโลก น่าสง ส า ร ที่สุดในธรรม

ในสังคมทุกยุคทุกสมัย ไม่มียุคไหนที่ไม่มีคนเจ้าชู้ ถ้าเรามองผ่านๆโดยใช้กิเลสเป็นตัววัด

เรามักจะอิจฉาริษย าคนเจ้าชู้เสมอ ที่เขาหรือเธอมักจะได้เ ส พสมใจในกิเลส มักจะได้คบหา

รู้จัก ส ม สู่กับคนมากหน้าหลายตาอยู่เสมอนั่นคือมุมมองที่เรามองจากกิเลสไปสู่กิเลส

สิ่งเหล่านั้นย่อมจะดูน่าเ ส พ น่าได้ น่ามีเป็นธรรมดาตามประสาโ ล กี ย ะ

แต่ถ้ามองกันตามจริงนั้น คนเจ้าชู้นี่แหละคือคนที่น่าสง ส า ร ที่สุดในโลก

เพราะตลอดเวลาที่เขาได้แสดงความเจ้าชู้ ด้วยถ้อยคำหวาน คำหยอกเย้ า หว่านเสน่ห์

หรือกระทั่งนอกใจคู่ครองของตน ไม่มีการกระทำใดเลยที่เป็นบุญ

ตลอดเวลาเขาได้กระทำบาปซ้ำซ้อนและบาปที่เขาทำนั้นก็ยังจะไปดูดดึงให้คนอื่นได้ร่วมบาปไปกับเขาอีก

คนเจ้าชู้นั้นจัดอยู่ในลักษณะของ อ บ า ย มุ ข ซึ่งโดยวิถีชีวิตแล้วก็มักจะมีเรื่องของ อ บ า ย มุ ข อื่นๆ

ติดมาในชีวิตด้วย เช่น อ บ า ย มุ ข ห ย า บๆที่รู้กันโดยทั่วไปคือ

กินเ ห ล้ า สู บ บุ ห รี่ เ ส พย าเ ส พติดให้มัวเ ม า เล่นการพ นั น เที่ยวกลางคืน ฯลฯ

และยังมี อ บ า ย มุ ข หย าบอีกมากมายที่คนมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น อ บ า ย มุ ข

เช่น หุ้น การบ้าดารา การหลงในของสะสม การแต่งรถ การชอบเที่ยวเล่นไปในที่ต่างๆ

เช่นเที่ยวกินต่างประเทศ ฯลฯ ลักษณะเหล่านี้เป็นกิเลสหย าบในระดับ อ บ า ย มุ ข ทั้งสิ้น

ซึ่งเป็นเครื่องล่อหรือเครื่องมือให้คนเจ้าชู้ใช้กิเลสเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้ตนได้มาเ ส พสมใจในสิ่งต่างๆ

กิเลสแต่ละตัวจะเติมเต็มกันและกัน เมื่ออย ากเ ส พสิ่งใดมากเข้าก็จะเพิ่มกิเลสตัวอื่นไปในตัว

เช่นเมื่อเราอย ากเที่ยว เราก็อย ากกินของอร่อย พอกินของอร่อยก็อย ากถ่ายรูปอวด

พออย ากถ่ายรูปอวดก็อย ากแต่งตัวสวย พอรู้สึกว่าตัวเองสวยก็เริ่มอย ากตรวจสอบความนิยม

พอมีคนเข้ามาให้เลือกมากๆก็เริ่มคิดที่จะมีคู่ พอมีคู่ได้เ ส พสมใจบางอย่ างแล้วก็ติดใจ

วันใดที่เริ่มไม่ได้เ ส พได้ดั่งใจเหมือนก่อนหรือเบื่อรสชาติเดิมๆ

ก็จะหาสิ่งใหม่มาเ ส พ นี่แหละ อ บ า ย มุ ข กับความเจ้าชู้มันจะค่อยๆเติมเต็มกันและกัน

ผลก ร ร มของคนเจ้าชู้

ผลก ร ร มที่เห็นได้เด่นชัดของคนที่เจ้าชู้คือ ได้รับความเ จ็ บ ป ว ดจากความเจ้าชู้อย่ างเลี่ยงไม่ได้

แม้ได้เจอกับคนเจ้าชู้และแม้จะรู้ว่าสุดท้ายต้องเจ็ บ แต่ก็จะหลงเชื่อมั่นจนหมดตัวหมดใจ

ยอมพลีกายพลีใจให้เขาไปหมด หน้ามืดตามัว แม้ใครจะเตือนก็ไม่ฟัง แม้มีหลักฐานก็ไม่เชื่อ

สุดท้ายก็ต้องโดนเขาทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย กลายเป็นอดีตของคนเจ้าชู้คนนั้น

ดังที่หลายคนเจออยู่ในทุกวันนี้ เพราะก ร ร มที่เราทำมานั่นเอง

คนเจ้าชู้นี่เป็นคนที่น่าสง ส า ร ที่สุดเพราะเขาหลงว่าความเจ้าชู้นั่นเป็นสิ่งดี

ที่เขาภูมิใจโดยไม่รู้ว่ามันสร้างบาปเ ว รภัยให้กับเขาและผู้อื่นมากมายขนาดไหน

การเจ้าชู้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องก ร ร มและผลของก ร ร ม

คนที่ไม่เจ้าชู้นั้นก็เพราะเขากลัวในเรื่องบาปก ร ร ม

ส่วนคนเจ้าชู้นั้นจะไม่เชื่อ ไม่ชัดเจนในเรื่องของก ร ร ม

ส่วนใหญ่มักคิดว่าเกิดมาชาติเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้ม เป็นความหลงผิดอย่ างร้ ายแรง

ของจิตวิญญาณดวงหนึ่ง เมื่อไม่เชื่อในเรื่องก ร ร ม ก็ไม่มีความดีความ ชั่ ว

ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ สุดท้ายก็จะเหลือแต่การหามาเ ส พสมใจโดยไม่สนใจก ร ร ม ชั่ ว

เหมือนกับคนที่อดอย ากมานานพอได้มาเจอ อ า ห า ร ก็มักกินอย่ างตะกละตะกลามเหมือนกัน

กับคนเจ้าชู้ เขาเองไม่เคยได้เ ส พไม่เคยได้ครอบครอง พอมีโอกาส เกิดมารวย เกิดมาหน้าตาดี

ถึงแม้ไม่มีก็พย าย ามจะทำให้เป็นให้มีเพื่อให้ได้เ ส พ

และพอมีโอกาสเ ส พก็จะเ ส พอย่ างเต็มที่ มัวเ ม าใน อ บ า ย มุ ข กาม โลกธรรม

อัตตา เ ม ากิเลสอยู่แบบนั้นโดยไม่รู้ว่าก ร ร มและผลของก ร ร มนั้นมีจริง

เป็นเรื่องจริงที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ

เป็นสิ่งทำให้เหล่าสัตว์เกิดมาดีเ ล ว ขาวดำ สูงต่ำ รวยจน ฯลฯ แตกต่างกัน

สิ่งที่จะได้รับจากความเจ้าชู้นั้นหนักหนามากมายเหลือประมาณ

เพราะผิดศีลข้อ ๓ เต็มๆ ไม่ว่าจะเจ้าชู้ทางกาย วาจา

หรือแม้แต่ใจก็ยังผิด นรกนั้นเปิดประตูต้อนรับคนเจ้าชู้เสมอ

ทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และตอนต า ย นรกเกิดทันทีในจิตของคนเจ้าชู้นั้นๆตั้งแต่เริ่มคิดทำ ชั่ ว

และเกิดไปจนกว่าจะได้รับผลก ร ร ม ชั่ ว ที่ทำไว้หมดสิ้น

แม้จะเกิดชาติใหม่เป็นคนดีไม่เจ้าชู้ แต่ก็ยังต้องมารับก ร ร มที่ตัวเองเคยเจ้าชู้ไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน

ความเจ้าชู้จะจบลงที่ตรงไหน

คนเจ้าชู้นั้นจะไปจบตรงไหนและจะหยุดได้เมื่อไหร่นั้น

หากมองกันเพียงสั้นๆในชีวิตนี้แล้ว คนเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้ไปได้แค่ทุกข์สุดทุกข์นั่นแหละ

คือการเจ้าชู้นี่มันต้องไปทำผิดอยู่แล้วไม่ว่ากาย วาจา ใจ

ซึ่งวันใดวันหนึ่งพอผลก ร ร มที่ทำไว้สุกงอมร่วงหล่นลงมาเกิดเป็นเหตุการณ์

เช่น ทำให้ใครเขาท้องหรือตัวเองท้องเอง ,ไปเจ้าชู้กับแฟนเพื่อน ,

ไปเจ้าชู้กับนักเลง,ติดโ ร คร้ า ยแรง,เสียทรัพย์หมดตัวเพราะมัวเ ม า ฯลฯ

ก็อาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ ซึ่งเขาก็อาจจะสามารถหยุดความเจ้าชู้ลงในชาตินั้นๆได้

แต่หากได้โงหัวผงาดขึ้นมาใหม่ เช่นร่ำรวย หรือเปลี่ยนถิ่นที่อยู่

ก็อาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงความเจ้าชู้อีกครั้ง ทำ ชั่ ว สะสมมากเข้าจนกระทั่งต า ย

ที่มา :  life.dinp

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …