Home ข้อคิด ผู้ชายส่วนใหญ่ หลงไหลผู้หญิงแบบนี้

ผู้ชายส่วนใหญ่ หลงไหลผู้หญิงแบบนี้

0 second read
0

1.ทำชีวิตให้มีคุณค่า

การกระทำเป็นสิ่งที่ ๆ คนเห็นได้ง่าย และยังเป็นสิ่งที่ บอกว่าเราเป็นยังไง

การทำสิ่งที่มีค่าคือการทำทุกสิ่งทุกอย่ างโดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมเสมอ

เมื่อไหร่ที่ เราคำนึงถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยใจจริงเสน่ห์ของเรา

จะเปล่งประกายอย่ างถึงที่สุด แน่นอน แต่อย่ าลืมว่าต้องทำด้วยใจจริง ๆไม่ใช่

การทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือปรบมือให้ เพราะการทำเพื่อ ให้ได้รับคำชม เป็นการทำ เพื่อตัวเองเท่านั้น

2.หาความรู้ให้กับตัวเองเสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหนสมัย ไหนความรู้ยังเป็นสิ่งจำเป็น เสมอ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริม

ภาพลักษณ์ผู้หญิงเราให้ดูดีได้อย่ างไม่น่าเชื่อผู้หญิงที่มีความรู้ นอกจากจะ

ส่งเสริมการทำงานแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ ได้ด้วยนับ

ว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่าย ๆ ซึ่งความรู้ไม่ได้จำเป็น ว่าต้องเป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอก

ขนาดนั้นอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ เช่นการทำอ า ห า ร งานอดิเรก

จัด ด อ ก ไม้พับกระดาษวาดตัวการ์ตูนและอื่น ๆอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้

สามารถสร้างประโยชน์ ให้กับคนอื่น ได้ทั้งนั้น

3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่คนเรา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้น

มันคงจะดีกว่าถ้าเราจะเลือกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ เพราะนอก

จากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้วยังสร้างความสุข ให้กับคนรอบข้างได้

ด้วยซึ่งสิ่งที่สำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือการช่วย เหลือคนอื่น

ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเสมอ

เมื่อเรามีโอกาส จะช่วยเพิ่มคุณค่า ให้กับผู้หญิงเราได้ อย่ างง่าย ๆ

4.จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ก่อนอื่น เราต้องยอมรับ ก่อนว่าไม่มีใคร ที่สมบูรณ์แบบจึง ไม่แปลกอะไรถ้าเรา

จะมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพียงแต่ต้องเรียนรู็ วิธีการแก้ไข

ให้ตรงจุด ให้ถูกวิธีเท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับในข้อบกพร่อง

ของตัวเองเพื่อจะได้มองเห็น มันได้อย่ างชัดเจนและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอ ง

อยู่เรื่อย ๆเราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเองเป็นไม่ต้องพย าย ามทำตัวโดดเด่น

เพื่อแข่งกับใครให้เหนื่อยคนที่เป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์เสมอ

5.มีความมั่นใจจงเชื่อมั่นในตัวเอง

ความเชื่อมั่น ไม่ใช่ความสวย หากแต่มันเกิด จากภายในจิตใจ ของเราความเชื่อมั่น

ในตัวเองไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดี ๆด้วยเสื้อผ้า ราคาแพง แต่มันคือความเชื่อมั่น

ในความเป็นตัวของตัวเองในหนทางที่ถูกต้องอะไรที่เป็นความดีงาม

ทั้งปวงล้วน เป็นความเชื่อมั่นทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ ผู้หญิงเราไม่ควรลืม คือทุกคนล้วนมี

ความดีงามในตัวเองและจงเชื่อในความดีงามของตัวเอง รับรองว่าความเชื่อมั่นจะทำ

ให้คุณ เปล่งประกายได้อย่ างสวยงามแน่นอน

ก่อนที่จะสร้างความเชื่อมั่น ผู้หญิงเราต้องมั่นใจ ก่อนว่าตัวเองมี ดี โดย ไม่ต้องพึ่งพา

อุปกรณ์เครื่องแต่งกายภายนอกแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ผ้าเดินนะผ่าง !อันนี้ มุกเรา

มี ดี คือความดีงามภายในจิตใจนั่นเองทำในสิ่งที่ถูกและเชื่อมั่นในสิ่งที่

ถูกที่สำคัญ คือมั่นใจ ที่จะทำในสิ่งที่ ถูกต้องนั่นเอง

6.ให้ความเคารพกับผู้อื่น

การเคารพผู้อื่น คือการยอมรับ ความแตกต่างยอมรับว่า คนอื่น อาจจะไม่ได้เก่ง เหมือน

เราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งอะไรเลย เขาอาจจะถนัด ในสิ่งอื่น

ที่เราทำไม่ได้ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนกับเรามันผิดไปเสียหมดยอมรับ

ในสิ่งที่คนอื่นเป็นเคารพคนอื่นอย่ างใจจริงแล้วเชื่อเถอะ ว่าเสน่ห์ของคุณจะเปล่ง ประกายอย่ าง ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

7.สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน

ก่อนอื่นผู้หญิง ต้องแยกให้ ออกระหว่างความเข้มแข็ง กับความแข็งกร้าว

เพราะผู้หญิงเราสามารถเข้มแข็งได้ภายใต้กิริย าที่อ่อนหวานนะ ค้าความอ่อนน้อม

ถ่อมตนก็เป็นเสน่ห์ อีกอย่ างหนึ่งที่จะพาสาว ๆ เราปังปังปัง

ได้อย่ างไม่ต้องใช้หน้าตาไม่ว่าจะเป็นการพูดจา กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ างมีสัมมาคารวะ

การพูดจากับเพื่อน ๆอย่ างให้เกียรติซึ่งกันและกัน การอ่อนน้อม

ถ่อมตนยิ่งจะช่วยเพิ่ม เสน่ห์ให้กับผู้หญิงเราได้อย่ างมหาศาลมากมาย

แบบที่ว่าเงินสักบาท ก็ไม่ต้องเสียเลยค่ะว้าวววแถมยังทำง่ายด้วยเพียงแค่พูดจา

สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายอย่ าง เป็นมิตรเท่านั้น เองค่ะ

8.มีความพอดีให้กับชีวิต

ทางสายกลางดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะทำกิจวัตร ประจำวัน ไปโรงเรียน หรือว่าอะไร

ก็ตามแม้แต่ย ามแต่งหน้าทำผมซึ่งไม่จำเป็นต้องอัดแน่น อัดปัง อัดเวอร์ อะไร

ขนาดนั้นทุกอย่ างตั้งอยู่บนความพอดีอย่ าลืมว่าความเป็นธรรมชาติ คือ

เสน่ห์ที่สวย ที่สุดของผู้หญิงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่งแต่งตัวเยอะ

หรือว่ามั่นใจมากอะไรขนาดนั้นแต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุด คือผู้หญิงที่เปิดเผย

ความเป็นธรรมชาติ ของตัวเอ งอย่ างพอดีนั่นเอง

9.จงทำเต็มที่กับทุกอย่ าง

คนที่ทำอะไร เต็มที่มักจะได้ผลลัพธ์ มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงที่มีเสน่ห์

ปังวังเวอร์คือคนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการการใช้ความรู้ ความสามารถ

ในการทำงานในการเรียนจะช่วยเสริม เสน่ห์ให้ผู้หญิงเราได้

อย่ างไม่น่าเชื่อ นอกจากจะมีเสน่ห์แล้วยังจะทำให้เราได้รับอะไรดี ๆ กลับมาด้วยงานนี้

รับรองเลยว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มเกิน คุ้มเสียอีกไม่เชื่อก็ลองตั้งใจทำในสิ่ง

ที่ต้องการอย่ างเต็มที่ ดูสิเรารับรองผล ให้คุณเกินร้อยเลยทีเดียวเห็นมั้ยว่า

การสร้างเสน่ห์ ให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องย ากเลย เงินไม่เสีย เวลาไม่เสีย ไม่เสียอะไร

เลยแถมยังมีแต่ได้ทั้งเกิดทั้งปังได้ ในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะรออะไร

เล่ามาปรับทัศนคติให้ว้าว เพื่อสร้างลุคปังกัน เลยดีกว่า

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …