Home ข้อคิด ผู้หญิงหาเงินเก่ง มักมีนิสัยแบบนี้

ผู้หญิงหาเงินเก่ง มักมีนิสัยแบบนี้

7 second read
0

1.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า

ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่นผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบ

ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง

เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงาน

ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมาย ร ะ ย ะ ย า ว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้อง

พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้ าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ

เ ฟ ซ บุ๊ คหรือมัวนั่งแช ทไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

4.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่งแต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้นำเงินไปล ง ทุ น เพื่อ

ให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อ ข า ย ของ อ อ น ไ ล น์

นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นำเงินไปล ง ทุ น แทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

5.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอนเพื่อ

แสดงออกว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่น

ในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

6.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก

ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ

คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียง

อย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

7.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกัน แ บ่ ง ปั น

ความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น

มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

8.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมาผู้หญิงที่เก่งอย่าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะ พ ย า ย า ม

ทำงานอย่างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พ ย า ย า ม

จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

9.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน

ทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจ

จะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

10.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้

ดีและเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลา

ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์

มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง

เย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จ

มากมายหลายคนน่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญส่วนใหญ่มัก

จะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากินให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆขอเพียง

แค่ลงมือทำอย่างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…

ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ที่มา : l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …