Home ข้อคิด ฝากถึงผู้หญิงทั้งหลาย รักตัวเองให้มากๆ อย่าฝากชีวิตไว้ที่ใคร

ฝากถึงผู้หญิงทั้งหลาย รักตัวเองให้มากๆ อย่าฝากชีวิตไว้ที่ใคร

0 second read
0

สำหรับวันนี้ เรามีเรื่องราว ที่เป็นข้อคิดที่อย ากจะให้ผู้หญิงได้อ่ านเพื่อเตือนสติว่าเราไม่ควรที่จะฝากชีวิตไว้กับคนอื่นหรือหากมีสามีก็ไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้

ที่สามีแค่คนเดียว หล า ยคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไม ในเมื่อมีสามีก็ต้องให้สามีหาเลี้ยงดู เราลองมาดูเรื่องต่อไปนี้แล้วจะเข้าใจมากขึ้น

นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงคนหนึ่ง เรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวจีนที่มีจุดเริ่มต้นที่สวยงาม เรื่องราวเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นดังนี้ ฝ่ายชายมีเ งินหนึ่งแสนห้าหมื่น

ผู้หญิงมีเ งิ นหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน ผู้ชายนำเ งิ นหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดาวน์บ้ าน ผู้หญิงนำเ งิ นหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้ านและซื้ อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน ผู้ชายผ่ อ นส่งค่างวดบ้ าน

สามพันหยวนทุกเดือน เ งิ นเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวนผู้หญิงเ งิ นเดือนเดือนละสามพันหยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกันสามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอ ดลูกออกมา

ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน เ งิ น เดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้ เ ด็ กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือ

กัน ตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออ กจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูกเช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้ านเต็มตัว สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง

ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก สามี บ้ าน ทุกๆ วันราศีหม่นห ม อง ย ามนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอ กก็ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ

สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อยหลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิวาทสุดท้าย เศร้าเ สี ยใจ ผู้ชายและผู้หญิง เตรียมตัวหย่าต ามคำอธิบาย ในตัวบทก ฎห ม า ย ว่าด้วยการสมรส

บ้ าน ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงไม่ยอม บอ กว่า พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่ อ นค่างวดทนายถามว่า เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่ อ นส่งค่างวดหรือไม่

ผู้หญิงตอบว่า ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเ งิ นเดือนของผู้ชายโดยตรงผู้หญิงบอ กอีกว่า ลูกฉันเป็นคนคลอ ดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ มากับมือ

ลูกต้องตกเป็นของฉันทนายพูดว่า ลูกจะตกเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กมากที่สุด เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้

ไม่มีบ้ าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ การเจริญเติบโตของเ ด็ กทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชายย ามนี้ ผู้หญิงไม่มีบ้ านไม่มีงาน ไม่มีเ งิ น ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่มสล า ยไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขา ผู้หญิงเธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอ ดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างห า ยไป

จากเธอในความมืดใช่แล้ว แรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือคนขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ต ามแบบฉบับ ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ เพราะทุกๆ คน ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆ งามๆ

ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัว ไม่พัฒนาตนเองเกียจคร้าน ซังยังกะต า ย อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโทรมแล้วได้ทุกวันผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด

ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งรูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้มเหลว

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …