Home ข้อคิด พฤติกรรมคนเก่ง แฝงอยู่ในคนทั่วไป

พฤติกรรมคนเก่ง แฝงอยู่ในคนทั่วไป

6 second read
0

1. พวกเขามักกลับไปเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จริงๆก็ผิดพลาดได้ นักธุรกิจหลายคนเคย ล้ ม เ ห ล ว ไม่ก็อาจถึงขั้นล้มละลายมีหนี้สินท่วมตัวกันมาก่อน แต่เหตุการณ์เหล่านั้น

ได้ให้บทเรียนกับพวกเขา บ้างได้กลับมานั่งตรึกตรองดูจนรู้ว่าจะต้องคิดและทำสิ่งใหม่อย่ างไรในอนาคตเพื่อแก้ไขหรือมองหาโอกาสที่ดีกว่าที่พวกเขาได้พบพานมาและเห็นแจ้งจากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามเช่นกัน

2. พวกเขาไม่ได้รู้คำตอบไปซะทุกอย่ างหรอก

พวกคนเก่งและฉลาด ไม่ได้ปราดเปรื่องในทุกๆเรืองเสมอไป และการที่จะมีใครสักคนบอกว่าตัวเองรู้ไปทุกอย่ าง สังเกตได้เลยว่าคนนั้นจะมีอีโก้และพร้อมจะโต้เถียงออกมาด้วยเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไร้ความชัดเจนซะส่วนใหญ่บางทีสิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงตัวว่าคุณเป็นผู้รู้แจ้ง นั่นคือการแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่สามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบซะมากกว่า

3. พวกเขากรั่นกรองความคิดอย่ างรอบคอบแล้วก่อนตัดสินใจใดๆเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ว่าทุกๆการกระทำจะนำมาสู่ผลที่ตามมา ฉะนั้นพวกเขาจะสร้างกระบวนการทางความคิดอย่ างรอบคอบก่อน ว่าการกระทำในสิ่งหนึ่งนั้นอย่ างจะนำไปสู่ผลลัพธ์อะไร การตัดสินใจในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆ

จนได้รับผลสรุปที่ยอดเยี่ยมในที่สุด สิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้คือการคิดให้ถี่ถ้วน ทบทวนให้รอบคอบถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิดดีที่สุดแล้วหรือไม่ ซึ่งการสร้าง”กระบวนการทางความคิด”ทั้งหมดนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วนั่นเอง

4. พวกเขามักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ ได้คุ้มค่ากว่าเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรืออุปกรณ์เยอะแยะมากมาย แต่เขาคือคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัวรวมไปถึง ท รั พ ย า ก ร ที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่ างไร จะทำอย่ างไรให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นถูกรีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุด

หรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากที่สุดได้อย่ างไรด้วย ซึ่งมันคงจะดีมากทีเดียวถ้าเราเริ่มสังเกตและมองออกว่าของที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองและกับตัวเราได้มากขึ้น

5. พวกเขามักจะชอบถูกห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ ด้วยกันเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักชอบถูกห้อมห้อมไปด้วยผู้คนที่เก่งๆ ซึ่งในสังคมรอบข้างจะมีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย ฉะนั้นถ้าหากคุณได้อยู่ในท่ามกลางของคนเก่งๆแล้ว นั่นก็จะสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้หรือได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนเก่งๆด้วยกัน

ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือได้ทั้งแสดงออกและรับสิ่งใหม่เข้ามา พนักงานเก่งๆจึงมักจะ อ ย า ก ทำงานในบริษัทที่มีคนเก่งๆเพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขาให้กว้างมากขึ้นตามนั่นเอง

6. พวกเขามักจะไม่ตามกระแสจนเกินไป

พวกคนเก่งและฉลาด อาจจะไม่ต่อต้านการเห่อตามกระแสของเทรนด์หรือกระแสสังคมที่สุดขั้ว ในหลายๆครั้งกระแสเหล่านั้นจะทำให้คนเราหลุดโฟกัสไปจากที่ควรจะมี มันจึงจะดีกว่าถ้าเรารู้ได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ความสำคัญมากที่สุด

จริงอยู่การรับรู้กระแสเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโยนตัวเราเองเข้าไปโดยไม่ได้รู้เท่าทันถึงที่มาที่ไปเพราะหลายๆครั้งกระแสที่เกิดจากความคิดจากคนห มู่มากหรือการทำตามๆกันไป ก็อาจจะเป็นการเสียเวลาและเสียความเป็นตัวของตัวเอง เมื่อกระแสเหล่านั้นเปลี่ยนหรือจางหายไปจากความนิยมในสังคมนั่นเอง

7. พวกเขาสามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้ดีเสมอ

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากพวกคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถส่วนตัวเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขาสามารถจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆอย่ างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการที่เขาสามารถเข้าถึงเหตุผลได้ดีกว่า

ด้วยกระบวนการคิดของพวกเขาที่รอบคอบเป็นระบบระเบียบ จนสามารถเข้าถึงหลักการและ บ ร ร ย า ย มันออกมาได้อย่ างสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วๆ ไป

8. พวกเขามักจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นส่วนใหญ่

พวกคนเก่งและฉลาด เรียนรู้ถึงความต้องการที่จำเป็นจากตัวเขาเอง คำว่าพอเพียงตรงนี้จึงไม่ได้แปลว่าจะต้องประหยัดหรือถึงขั้นกินอยู่อย่ าง อั ต คั ด พวกเขาเหล่านี้มักมีหน้าที่การงานที่ดี

มีฐานะการเงินสูงกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวแต่พวกเขารู้จักใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เขาได้คัดสรรมาได้เหมาะสมกับราคาแล้วซะมากกว่า

9. พวกเขาอาจไม่ได้จำเป็นต้องดำเนินการใดๆสำเร็จเสมอไป

พวกคนเก่งและฉลาด ที่อยู่ในโลกของการทำธุรกิจ มักจะใช้เวลาดำเนินการอัน ย า ว นานและต่อเนื่องซึ่งมันไม่ได้เป็นตัววัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งของธุรกิจที่ผ่านมาแล้ว

ซึ่งแน่นอนว่าตลอดเส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับข้อข้างต้นว่าพวกเขาก็มีถูกมีผิดและต้องเป็นคนที่เหมั่นเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่ างน่าติดตามอย่ างต่อเนื่องนั่นเอง

10. พวกเขาคือมักจะมี ศั ต รู เป็นตัวของเขาเองเสมอ

พวกคนเก่งและฉลาด มักจะสร้างตัวตนทางความคิดอีกด้านหนึ่งของพวกเขาไว้ซึ่งกำหนดเอาเองว่าเป็น ศั ต รู ตัวฉกาจบ้างก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่องบางเรื่อง หรือบ้างก็เจตนาที่จะท้าทายตัวเองให้คิดแตกต่างไปจากความคิดเดิมของตัวเขาเอง

แต่ก็นั่นแหละที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้ว ย้ำคิดย้ำทำจนหลุดจากความคิดเดิมๆ (ถ้าหลุดโลกมากๆบางคนอาจจะคุยถาม-ตอบกับตัวเอง)แต่ในอีกทางหนึ่งนี่แหละที่ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน

ที่มา : r e u a n g d e d

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 สิ่งนี้เท่านั้นที่คนรักจริง อยากได้จากผู้หญิง

สาวๆรู้บ้างไหมคะว่าจริงๆแล้วนั้นหนุ่มๆต้องการอะไรจากเรา … …