Home ข้อคิด สิ่งที่คนฉลาด เลือกทำให้ตัวเอง

สิ่งที่คนฉลาด เลือกทำให้ตัวเอง

0 second read
0

1 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตของเรานั้น เมื่อเรากำลังรู้สึกที่เหนื่อยมากหรือมีความท้อแท้

นั่นหมายความว่าเรากำลังจมอยู่กับอดีตที่ผ่ า นมา

แต่ว่าเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังจมอยู่กับอนาคต

หากมีความรู้สึกดีและมีความสุขนั้นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ว่าการทำทีละอย่างโฟกัสทีละอย่าง

ทำทีละงานนั้น ความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา ทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขได้ในทุกๆวัน

2 ฝึกเข้าใจธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่แน่นอน

เมื่อมีความสุขให้รู้เอาไว้ว่าเดี๋ยวความสุขก็ผ่ า นไป เมื่อมีความทุ ก ข์

ก็ให้รู้เอาไว้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็จะผ่ า นไปเช่นกัน เรื่องราวต่างๆ

ที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตเรานั้นมีความไม่แน่นอน การอยู่กับปัจจุบันการทำสิ่งที่ดี

สร้างความสุขในทุกๆวัน เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเรา เมื่อเราเข้าใจเราก็จะค้นพบความสุขได้อย่างแท้จริง

3 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนที่แสนธรรมดา อย่าพยายามที่จะไปเป็นคนสำคัญ

เมื่อเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมานั้นอย่าไปให้ความสำคัญที่มากจนเกินไป

4 ฝึกเป็นคนนิ่งๆเข้าไว้

พูดถึงแต่ในสิ่งที่ดี หากสิ่งไหนที่ไม่ดี ก็ไม่ต้องเก็บเอามาพูดไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด

หากไม่ดี เป็นไปได้ ก็ไม่ต้องพูดเลย เพราะการที่เราเก็บสิ่งเหล่านั้นมาพูดหรือเก็บมาคิด

จะมีแต่ทำให้จิตใจของเรานั้นแย่ลงไปด้วยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

5 ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นเหมือนภาระ ไม่มีอะไรที่สะสมแล้วไม่เป็นภาระ

เว้นเสียแต่ในเรื่องของความดี ความดีนั้นสะสมให้มากก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณ

6 ฝึกเป็นคนสบายๆ

การยึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบที่มากจนเกินไปนั้น ในบางทีก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุข

ความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนก็มีความต่างกันออกไป

บางคนสร้างความสมบูรณ์แบบเพื่อเอาไว้ให้ผู้อื่นได้เห็น มันเป็นการสร้างภาพให้กับตัวเอง

ให้ฝึกเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆ การเป็นเช่นนี้ ก็ล้วนสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง

ไม่ต้องไปคิดเยอะในหลายๆเรื่อง ไม่ต้องไปขวนขวายหาความสมบูรณ์แบบที่เลิศเล่อที่สุด

7 ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ทา

มนุษย์คนเราทุกคนนั้นต่างก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการนิ น ทา การพูดถึงอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้ใครนิ น ทาหรือพูดถึงเราไม่ได้

ควรทำความเข้าใจและไม่ต้องไปใส่ใจกับคำพูดของคนอื่น

8 ฝึกให้ตัวเอง พ้ น จากการเป็นท า สของเงิน

พึ่งพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็พอใจ ไม่ต้องไปขวนขวายหาสิ่งของแพงๆ

มาปะโคมตัวเพื่อให้คนอื่นมองว่าดูดี มองว่ามีเงิน เราต้องรู้จักกันเพียงพอซะก่อนเมื่อรู้จักพอ

ก็ไม่ต้องหาเงินให้มากจนร่างกายเหนื่อย หัดใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่หาแต่เงินเพียงอย่างเดียว

9 ฝึกให้ตัวเองเ สี ย ส ล ะ

การที่คนคนห นึ่ งยอมเสีย เปรียบผู้อื่นบ้ า ง ก็เป็นเรื่องที่จำเป็น

หากไม่ยอมเสียส ล ะสิ่งใดเลยเอา เปรียบ คนอื่นอยู่เสมอมา

จะกลายเป็นคนที่เห็น แก่ ตัวและไม่มีความสุข เพราะจะต้องปะ ท ะ กับคนรอบข้างอยู่เสมอ

ที่มา : hostingrc

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …