Home ข้อคิด สิ่งนี้ ที่ผู้หญิงอย่ามีมากเกินไป

สิ่งนี้ ที่ผู้หญิงอย่ามีมากเกินไป

0 second read
0

เป็นผู้หญิงควรรักษาสมดุลในการใช้ชีวิต ไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่มีความสุขจนเกินไป

ไม่เศร้านานเกินไปและต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ต่อไปนี้คือ 8 อย่ างที่ผู้หญิง

ควรมีให้น้อยลงบ้าง จะช่วยให้ชีวิตมีความสุข

1.ไม่เสียสละให้กับความรักมากเกินไปจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง

หัดปล่อยวาง ดูแลตัวเองและเข้าใจในความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่ าง

จงให้โอกาสและใช้ชีวิตกับคนที่เห็นคุณค่าของความรัก

2.ไม่จมอยู่กับจุดด้อยของตัวเองเกินไปอย่ าเอาจุดด้อยของตัวเองไปเปรียบเทียบ

กับจุดเด่นของคนอื่นๆเพราะมันเสียเวลาและเปล่าประโยชน์ จงเป็นตัวของตัวเอง

มีความสุขกับตัวเองใช้จุดเด่นของตนเองและแสดงมันออกมาอย่ างภาคภูมิใจ

3.ไม่เชื่อเรื่องโชคลางมากไปเพราะหากเราไม่มีความพย าย ามหรือตั้งใจทำงาน

จะรอแต่โชคช่วย ก็คงจะประสบความสำเร็จไม่ได้

4.ไม่คาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปเพราะหากคาดหวังอะไรกับคนอื่นมากไป

ความผิดหวังที่เกิดขึ้นก็จะมาจากผลของการกระทำของคนอื่น

5.ไม่ทำในสิ่งเดิมๆ นานเกินไปอย่ ามัวมองแต่ความผิดพลาดหรือความผิดหวัง

ในอดีตจนกลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ควรได้ลองเริ่มต้น ลองทำ ลองเรียนรู้ เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ

6.ไม่ฟังคำพูดของคนอื่นมากเกินไปเรื่องต่างๆ สามารถปรึกษาคนอื่นๆ

ได้แต่อย่ าให้ความคิดหรือความคิดเห็นของใครมามีอิทธิพลกับตัวเรามากเกินไป

จะใช้สติปัญญาไตร่ตรองและเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง

7.ไม่ช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปการชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องรู้จัก

ปฏิเสธเพื่อปกป้องตัวเองจากคนที่หวังประโยชน์จากเราอย่ างเดียวเช่นกัน

8.ไม่พูดมากเกินไปมองทุกอย่ างให้ทะลุปรุโปร่งได้ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมา

บางอย่ างไม่ต้องทำให้กระจ่างแจ้งเพียงเรารู้อยู่แก่ใจก็พอ ให้รู้จักผ่อนหนัก

ผ่อนเบา เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ควรปล่อยบ้าง

ไม่บีบบังคับมากเกินไป เพราะทุกอย่ างนั้นการกระทำเห็นได้ชัดเจนกว่าคำพูด

เสมอจงเคารพและให้ความนับถือกับทุกคน ความสงบความสุขสร้างได้จากตัวเรา

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …