Home ข้อคิด หัดเก็บเงิน 5 วิธีนี้ ดีต่อวันข้างหน้าเเน่นอน

หัดเก็บเงิน 5 วิธีนี้ ดีต่อวันข้างหน้าเเน่นอน

17 second read
0

อ่ า นชื่อบทความแล้ว หลายๆ คนคงสงสัยว่าทำไมต้องเก็บเงินให้ปลอดภัยจากตัวเราเองทั้งที่เงินอยู่กับเราก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วสิ ซึ่งแต่ก่อนใครที่ต้องการเก็บเงินก็มักจะนำเงินไปฝากธนาคาร

เนื่องจากเงินจะอยู่ห่างจากมือเรา ย ากต่อการนำออกมาใช้จ่าย แต่ปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมไร้เงินสดการใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ Internet Banking ต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสดจริงๆ

ซะอีก ทำให้การเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารนั้นอาจไม่ปลอดภัยการใช้จ่ายของเราได้อีกต่อไปแล้วต้องเก็บเงินอย่างไรให้ปลอดภัยจากเราและยังทำให้เงินเก็บเราเติบโตขึ้นได้อีกด้วย

1. บัญชีฝากประจำ

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงิน และคิดว่าตัวเองยังไม่มีความรู้ในการล ง ทุ นมากนัก เพราะเป็นวิธีที่มีสภาพคล่องสูงกว่าความเ สี่ ย งต่ำที่สุด แต่ผลตอบแทนก็ต่ำด้วยเช่นกัน จึงขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีแรก เพื่อสร้างวินัยโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

(บัญชีเงินเดือน) เข้าบัญชีฝากประจำทุกๆเดือน โดยแนะนำให้เปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพราะจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เหมือนเงินฝากประจำทั่วๆไป หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสะสมไปเรื่อยๆ สบายๆครับโดยระหว่างที่ฝากประจำ อาจศึกษาการล ง ทุ นอื่นๆควบคู่กันไปด้วย เพื่อหาโอกาสโยกย้ายเงินไปยังแหล่งที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นครับ

2. กองทุนรวมตราส า รหนี้

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการล ง ทุ นขึ้นมาในระดับหนึ่ง โดยกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการล ง ทุ นในเงินฝากและตราส า รหนี้ที่มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

ส่วนกองทุนรวมตราส า รหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการล ง ทุ นในเงินฝากและตราส า รหนี้ประเภทต่างๆ

เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ของภาคเอกชน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการล ง ทุ นประเภทนี้มีความเ สี่ ย งที่ต่ำมาก และมีอัตราผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าการฝากประจำครับ หากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารใกล้บ้ าน และสามารถขอคำแนะนำในการเลือกกองทุนให้เหมาะสมเป้าหมายผลตอบแทนและความเ สี่ ย งของเราได้เลยครับ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย ากจะแนะนำวิธีนี้อย่างมาก โดยเฉพาะที่ทำงานใครมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับเอกชนหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช (กบข.) สำหรับข้าราชการ ไว้ให้พนักงานสร้างวินัยในการออมเงินและล ง ทุ นระยะย าว

เก็บเงินไว้ใช้ในย ามเกษียณ นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโดยปกติแล้วมนุษย์เงินเดือนสามารถเลือกสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตั้งแต่ 2-15%

(แนะนำว่าใครที่ไหวให้ใช้เต็มสิทธิ์ที่ 15% ไปเลยรับรองคุ้ม) และบางแห่งยังได้รับสมทบจากนายจ้างอีกด้วยที่สำคัญเงินก้อนที่จะล ง ทุ นนี้ควรเป็นเงินเย็นหรือเงินก้อนที่ไม่ได้ใช้แน่ๆ (เพราะเงินก้อนนี้จะถูกตัดก่อนที่จะเข้าบัญชีเราครับ)และควรเลือกแผนการล ง ทุ นในกองทุนให้เหมาะสมกับความเ สี่ ย งและผลตอบแทนที่เราต้องการด้วยครับ

4. กองทุนรวม

หลังจากที่เราพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาแล้ว ในข้อนี้จะพูดถึงกองทุนรวมที่มีความเ สี่ ย งและอัตราผลตอบแทนคาดหวังสูงขึ้น เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกสำหรับมือใหม่ที่สนใจเริ่มต้นล ง ทุ นในหุ้นเลยก็ว่าได้

ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้มีข้อดีคือ ใช้เงินล ง ทุ นน้อย มีคนที่ชำนาญเรื่องการล ง ทุ นมาช่วยทำให้เงินของเราเติบโต ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการติดตาม แล้วยังกระจายความเ สี่ ย งอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

อย ากแนะนำให้ล ง ทุ นในกองทุนรวมหุ้นระยะย าว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แต่ผู้ที่ไม่ได้ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็อย ากแนะนำการล ง ทุ นในกองทุนรวมปกติ เนื่องจากจะให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าครับ โดยอาจซื้ อเป็นเงินก้อนทีเดียว

หรือแบ่งซื้ อรายเดือนก็ได้ครับ แต่อย ากแนะนำให้แบ่งซื้ อเป็นรายเดือนไปเลย เพื่อสร้างวินัยในการออมเงินและล ง ทุ นระยะย าวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารใกล้บ้ านท่านครับ

5. หุ้นสามัญ

วิธีสุดท้ายเป็นการล ง ทุ นและมีความเ สี่ ย งค่อนข้างมาก แต่อัตราผลตอบแทนคาดหวังก็มากเช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการล ง ทุ นมาในระดับหนึ่งแล้ว ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ครับ หลักการ คือการเลือกออมหุ้นรายตัว โดยจะ

ตัดบัญชีซื้ อหุ้นตามจำนวนเงินที่เรากำหนดในทุกๆเดือน เช่น ซื้ อหุ้น AAA จำนวน 1,000 บาท ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ซึ่งจุดสำคัญคือการเลือกหุ้นให้ดี แนะนำให้เลือกหุ้นที่มีกิจการที่ดี มั่นคง มีอนาคต มองเห็นการเติบโต และสามารถล ง ทุ นได้ในระยะย าว

นอกจากนี้ควรมีการกระจายความเ สี่ ย งไปในหุ้นหลายตัว หลายอุตสาหก รรมด้วยครับ แนะนำให้เลือกหุ้นที่ดีประมาณ 3-5ต่างอุตสาหก รรมกัน โดยทยอยสะสมไปเรื่อยๆ เติบโตไปกับหุ้นเหล่านั้น

โดยจะได้รับปันผลในระหว่างทาง ซึ่งเป้าหมายของการออมหุ้นควรตั้งเป้าระยะย าวเกิน 10 ปีขึ้นไปจะเห็นผลมาก แต่ควรจะตรวจสอบพอร์ตการล ง ทุ นในทุกเดือนหรือทุกไตรมาสหากพื้นฐานหุ้นเปลี่ยนแปลงในทางแ ย่ หรือมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบต่อพื้นฐานในระยะย าว ก็ค่อยๆปรับพอร์ท แก้ไขจัดการกันต่อไปครับ

ทั้ง 5 วิธีที่แนะนำมานี้ จะช่วยทำให้เราสามารถเก็บเงินได้ปลอดภัยจากตัวเราเองและยังเป็นการฝึกวินัยในการวางแผนการล ง ทุ นและออมเงินได้อย่างมีระบบ อีกทั้งในบางวิธียังสร้างกระแสเงินสดให้เราได้อีกด้วย ทั้งนี้

แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย ความเ สี่ ย ง และผลตอบแทนต่างกันไป ไม่มีวิธีไหนดีที่สุด มีแต่วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านพบวิธีการล ง ทุ นที่เหมาะสมกับตัวเอง

มีเงินออมและเงินล ง ทุ นได้เติบโตมากขึ้น และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับหากบทความนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ เป็นกำลังใจ และกด แ ช ร์ ให้กับคนที่คุณรักได้อ่ า นกันด้วยนครับ

ที่มา : f i n n o m e n a

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อรู้ว่าผัวมีเมียน้อย จะเอายังไงต่อกับชีวิต

ปัญหาเมียหลวง เมียน้อย ผัวมีเมียน้อย เป็นปัญหาที่ไม่ว่า … …