Home ข้อคิด หัวหน้าที่เก่งจริง จะให้ 10 สิ่งกับลูกน้อง

หัวหน้าที่เก่งจริง จะให้ 10 สิ่งกับลูกน้อง

8 second read
0

“คนเป็นหัวหน้า แค่ทำงานเก่งยังคงไม่พอ”

การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีอะไรมากกว่าการมีความรู้ความสามารถในการทำงาน

ผู้นำที่ดีจะต้องดูแลเอาใจใส่สมาชิกทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากการเอาใจใส่

และสนับสนุนพนักงานในทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมจะส่งผลดีต่อตัวพนักงานรายบุคคล

และการทำงานของทีมแล้ว การทำเช่นนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ขององค์กรของคุณโดยรวมอีกด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พนักงานต้องการจากคนเป็นผู้นำ

1. สิ่งที่คาดหวังและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ไม่ว่าใครก็ชอบความชัดเจน ดังนั้นให้กำหนดบทบาท เป้าหมาย

และหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน

อาจจะบอกตัวต่อตัว หรือและบอกพร้อมกันทั้งทีม

ย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีมอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส

หรือตลอดทั้งปี ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหา เพราะพนักงานจะทำงานไปเรื่อย ๆ

โดยขาดความเข้าใจในเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ถูกต้องชัดเจน

2. การยอมรับและชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่

พวกเขายิ่งมีแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น เอ่ยคำชมเมื่อพวกเขาทำงานได้ดี

ที่สำคัญคุณต้องให้ความสำคัญกับทีมไปพร้อม ๆ

กับการการชมเชยพนักงานที่ทำงานดีเด่นเป็นรายบุคคล

การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานอย่างเท่าเทียมจะทำให้พวกเขามีกำลังใจ

ในการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

3. การสื่อ ส า ร กันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อ ส า ร หรือการประสานงานที่ดีระหว่างกันในการทำงานทำให้พนักงานทุกคน

เข้าใจในงานของตน ยิ่งมีข้อมูลมากและชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็น้อยลง

โดยการสื่อ ส า ร ที่ดีต้องเกิดขึ้นในทุกช่องทาง ได้แก่ การประชุมทีม การสนทนาตัวต่อตัว

การใช้โทรศัพท์ อีเมล การสื่อ ส า ร ทางไกลด้วยวิดีโอ ผ่านข้อความหรือตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเอก ส า ร

อย่างไรก็ตามให้ระวังการสื่อ ส า ร ที่ผิดวิธี เช่น วิธีการส่งอีเมลหรือข้อความไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งข่าว ร้ า ย เพราะเป็นช่องทางที่ไม่มีการโต้

ตอบระหว่างกันในทันทีและพวกเขาอาจเกิดความรู้สึกในแง่ลบได้

ดังนั้นผู้นำทั้งหลายควรมองว่าเรื่องการสื่อ ส า ร เป็นเรื่องสำคัญและละเลยไม่ได้

4. ความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคนล้วนอยากเก่งในงานที่พวกเขาทำและพึ่งพาตัวเองได้

แต่ถ้าเขายังไม่เก่งพอ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ต้องชี้แนะ

ให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหา และทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

คุณต้องสอนงานพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

รวมถึงถามไถ่ว่าแก้ปัญหาไปแล้วอย่างไรบ้าง หรือคิดยังไงต่อปัญหาดังกล่าว

และสอนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเอง

เพื่อที่ว่าครั้งต่อ ๆ ไป พวกเขาจะได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

5. ความเคารพจากหัวหน้า

พนักงานหลายคนไม่ค่อยได้ความเคารพจากหัวหน้า ผู้นำที่ดีไม่ควรมีความลับกับคนในทีม

เพราะพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่า และรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมืออาชีพ

และไม่มองว่าพวกเขาด้อยกว่าไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ

เปิดเผยและซื่อตรงให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ คุณต้องสร้างทีมที่ทุกคนเท่าเทียมกัน

ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณให้เกียรติพนักงาน

หรือคนในทีม พวกเขาก็จะให้เกียรติคุณเช่นเดียวกัน

6. ความภูมิใจในงานที่ทำ

ทุกคนต่างอยากมีงานที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า นี่คือ “งานที่ฉันภูมิใจ”

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรง ก ร ะ ตุ้ น

ในการทำงาน หัวหน้าจึงควรสร้างรูปแบบการทำงานในเชิงบวก

เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นกันเอง หรือสร้างบรรยากาศ

การทำงานที่สนุกไปพร้อม ๆ กับการทำงานอย่างขยันขยันแข็ง

สอนให้พวกเขารู้จักทำงานเป็นทีม และเห็นคุณค่าในงานที่ทำ

ท้ายที่สุดผลของการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นั้น

จะผลิดอกออกผลให้กับทั้งคุณที่เป็นผู้นำ และคนในทีมของคุณเอง

7. ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงานมากขึ้นเมื่อเห็นว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อม

หรือทรัพยากรที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ได้อย่างเต็มที่ มอบหมายงานให้พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ ก็คือ “ใช้คนให้ถูกงาน”

ให้โอกาสทีมของคุณได้ลองทำงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

ในสิ่งที่พวกเขาไม่เก่ง นอกจากพวกเขาจะสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

และทีมได้แล้ว ยังจะทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

8. ความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ทำให้ได้ตามที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรักษาคำพูดของคุณ

ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในทีม

ถ้าคุณทำผิดพลาด คุณก็ต้องยอมรับผิดอย่างสง่าผ่าเผย

และไม่เอาแต่โทษลูกน้องที่ทำผิดพลาดเพราะการตัดสินใจที่มาจากตัวคุณเอง

เมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่างที่ดีจากผู้นำ พวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ

9. การเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในทุกสาขาอาชีพ

องค์กรที่ดีควรให้ความสำคัญกับวิธีการพัฒนาทักษะการทำงาน ด้วยการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

เช่น สื่อการเรียนรู้อย่างห้องสมุด หรือคลังความรู้แบบออนไลน์

ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้พนักงานของคุณก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน

10. การประสบผลสำเร็จ

ใครจะไม่อยากเป็นผู้ชนะ ก ร ะ ตุ้ น ให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงาน

และให้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้

ประสบความสำเร็จตามสายงานที่พวกเขาถนัดได้ในอนาคต

กำจัดอุปสรรคในการทำงานและส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่ อย่าเปลี่ยนแนวทาง

หรือแผนการไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ

ละเลยกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดูพื้นฐานความเป็นจริง เพราะคนได้รับผลกระทบโดยตรง

คือพนักงานของคุณที่ต้องเจอกับภาวะความกดดันจากความไม่มั่นคง

ในแนวทางในการทำงานของผู้นำอย่างคุณ จนก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี

กับการทำงานหรือแม้แต่กับตัวคุณ หรืออาจนำไปสู่

ความล้มเหลวในเส้นทางอาชีพของพวกเขาได้ในอนาคต

ที่มา : b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …