Home ข้อคิด เหตุผลที่เริ่มบอกได้แล้ว ว่าควรถอยออกมาจากจุดนั้น

เหตุผลที่เริ่มบอกได้แล้ว ว่าควรถอยออกมาจากจุดนั้น

0 second read
0

เหตุผลที่ชวนให้หันกลับมาคิด ว่าคุณควรเลิกคบกับ

คนคนนี้หรือไม่มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคน

คบกันแต่ในขณะเดียว เมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนิน

ไปอย่ างที่เราต้องการก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอ

จะทำให้เราตัดสินใจเลิกคบใครสักคนหนึ่งได้

1. เขาทำให้คุณเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุณต้อง พิ จ า ร ณ า

ต้นเหตุของความเสียใจนั้นให้ชัดเจน

เสียก่อนว่าความเสียใจนั้นเกิดขึ้นจาก สาเหตุอะไรเกิด

ขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่และเมื่อเกิดเหตุการณ์

นั้นขึ้นเขามีความพย าย ามที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้น

อย่ างไร เขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับ

การแก้ ไ ข หรือไม่เขาได้พย าย ามปรับป รุ ง เปลี่ยนแปลง

อะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

2. เขามองคุณในแง่ร้ า ยอยู่เสมอหากเค้ามองคุณในแง่

ร้ า ยอยู่เสมอ หวา ด ระ แวงและไม่ไว้วางใจ

คุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะพย าย ามพิ สู จ น์ ตนเองให้เค้า

เห็นมากขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้เขามอง

คุณในแง่ดีขึ้นมาได้หากยังคบกันต่อไปก็มีแต่จะหวา ด

ระ แวง หาเรื่องร้ า ยๆ (ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง

แต่เกิดขึ้นจากความหวา ด ร ะ แวงของเขาเอง)

ขึ้นมาทำร้ า ยจิตใจกันบ่อยๆ จนทำให้รู้สึกอึดอัด

และตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

3. เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณมีแต่จะคอยทำร้ า ย

ทำลายความรู้สึกคนเราหากจะคบกันไม่ว่าด้วย

สถานะอะไรสิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กัน คือความรัก

ความห่วงใยไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลา

แต่ก็ควรที่จะคิดดีทำดีให้แก่กันแต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะ

กลั่น แ ก ล้ ง ทำร้ า ยจิตใจทำให้คุณรู้สึก

ไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าคุณจะเตือนเขา

หรือบอกความในใจให้เขารู้แล้วเขาก็ยังไม่หยุดที่

จะทำร้ า ยความรู้สึกของคุณแถมบางครั้งเขายัง

ดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขา

เป็นคนเช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดง

ความรักหรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่

ระ บ า ย อารมณ์เท่านั้น

4. มีสุขร่วมเ ส พ แต่มีทุกข์ ไม่เคยร่วมต้านในย าม

ที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค หรือตก

อยู่ในที่นั่งลำบากคนที่รักเราย่อมต้องพย าย าม

หาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ไม่มากก็น้อยหรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยไต่

ถามความเป็นไป ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออก

ถึงความเป็นห่วงเป็นใยหากคนที่คุณรัก หรือคนที่

คุณกำลังคบอยู่ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือ

คุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลยมีแต่จะขอความ

ช่วยเหลือจากคุณเรียกร้องสิ่งต่างๆ จากคุณ

ร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เสมอแต่ไม่คิดจะ

เ ห ลี ย ว แลในวันที่คุณตกต่ำหรือลำบาก

คนแบบคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกิน

เพื่อนคุยย ามเหงาได้แต่หากต้องการจะฝาก

ฝั ง ชีวิตหวังพึ่งพาในอนาคตก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

5. เขานำความลับของคุณไปเปิด เ ผ ย ให้คนอื่นรู้

อยู่เสมอหลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า

“ความลับไม่มีในโลก” แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่

ควรนำความลับของเราไปเปิด เ ผ ย

ให้ผู้อื่นรับรู้นะคะเราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจ

เขาวางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเรา

ด้วยการนำความลับของเราไปพูดต่อหากการนำ

ความลับของเราไปเปิดเ ผ ย นั้นส่งผลดีต่อตัวเรา

ก็อาจจะยังพอให้อภัยได้ แต่ถ้าหากการนำความลับ

ของเราไปเปิดเ ผ ย แล้วทำให้ชีวิตของเรา

ต้องพบเจอกับความย ากลำบากหรือได้รับผลกระทบ

หรือเกิดปัญหาตามมามากมายการกระทำนี้

ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ดี และไม่ใช่การกระทำที่หวังดี

ต่อเราหากคนที่เรารักวางใจ และสนิทที่สุด

ยังไม่สามารถเชื่อใจได้ต้องคบกันอย่ างหวา ด ระ แวง

โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูด

ต่อเมื่อไหร่เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้ค่ะ

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …