Home ข้อคิด 7 นิสัยของคนในกะลา เขาจะใจแคบมากๆ

7 นิสัยของคนในกะลา เขาจะใจแคบมากๆ

0 second read
0

ในชีวิตของเราต้องพบเจอคนมากมาย บางคนก็ดีจนน่าคบหา แต่บางคนก็มีนิสัยโลกแคบ ไม่น่าคบเอาเสียเลย แล้วคนประเภทไหนกันละที่ไม่น่าคบหา

“7นิสัย ของพวกที่โลกแคบในกะลาใบเดิม”อย่ าคบดีกว่า… รู้กันแล้วก็ถอยออ กมา ให้ห่างเพราะคนเหล่านี้ยิ่งคบก็ยิ่งเสียเวลาชีวิต

1. ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก

อันที่จริงมนุษย์เราก็ยึดความคิดตัวเองเป็นหลักกันนแทบทั้งนั้น แต่สำหรับคนใจแคบจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ โดยที่ไม่ฟังไม่สนความคิดเห็นใดๆ ของใครเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

อะไรก็ต ามแต่ทั้งที่ตัวเองรู้หรือไม่รู้และเชื่อว่าความคิดตัวเองนี่แหละถูกต้องแล้วและคุณจะไม่ชอบเลยถ้าใครมาแย้งความคิดของคุณ

2. ชอบโยนความผิ ดตลอด

ถ้าคนธรรมดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรั บปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีกแต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า…“ไม่ฉลาด” แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ด แค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงเลย เป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำๆซๅกๆ

3. คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอดสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ดแ ย้งจะเถียงแบบจริงจังไม่มีฟังชาวบ้านใช้ตรรกะวิบั ติ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆแถๆข้างๆคูๆเพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะจำไว้ว่า…เสื อลดตัวไปกั ด กับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น

4. ชอบทำตัวเหนือคนอื่น

ไม่ใช่ทิศเหนือ – ใต้ แต่เป็นการมองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่นเสีย ด สีติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเกาะติดตลอดมีวิจัยว่า… พวกไอคิวต่ำมากจะรับอะไรได้ยๅก เข้าใจอะไรยๅก

เพราะมีอัตตาสูงเมื่อให้แปลว่า ต้องได้รับตอบแทน“ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอประมาณนั้น”เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือ เงียบ… ถอยดีกว่า

5. ไม่เชื่อสิ่งที่คนอื่นพูด ใจแคบ

ในเมื่อยึดมั่นเชื่อสิ่งใดแล้วมักจะไม่ค่อยเชื่อเหตุผลอื่นๆ จากคนอื่น ที่มาพูดเท่าไรนักถึงแม้สิ่งที่คนอื่นพูดนั้นจะมีที่มาที่ไปมีหลักฐานมายืนยันคนใจแคบก็ยังคงมีความคิดที่ไม่เชื่ออยู่ดี

6. ชอบก้าวร้ า ว เพื่อกลบเกลื่อน

มีการวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้าวร้ า วมากกว่ าเมื่อคุ ม ส ถานการณ์ไม่อยู่เห ตุ ก ารณ์ไม่เป็นดั่งที่คิดจะมีอ าการโ ม โ หก้าวร้ า วกลบเกลื่ อนหวังสยบให้ จบข่ า วเจอไม้นี้ ให้เดินหนีทันทีไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคๅใจเพราะเหมือนเคลี ยร์ไม่จบ แล้วรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้

7. จะเข้าสังคมไม่ค่อยได้

เพราะคุณเป็นคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นใครมองคนอื่นด้อยกว่า เวลาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาไม่คุณหรือฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้สึกไม่อย ากจะสานต่อความสัมพันธ์

เพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยน แต่เป็นความรู้สึกการเอาชนะการเหนือ กว่า ดังนั้นคุณอาจจะเข้าสังคมได้ย าก

ที่มา : meokayna

Load More Related Articles
Load More By chayyasit888budwong
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกรรมแบบนี้ อย่าไปทำในที่ทำงาน

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร … …